📓

Rama jest ważniejsza niż obraz, czyli jak kontekst kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości i wpływa na podejmowane decyzje. (1)